مبلمان شهری

مبلمان شهری

مبلمان شهری

فایل ورد با کیفیت عالی

تعداد صفحات 32

شامل توضیحات و رفرنس های دقیق 

با قابلیت ویرایش

مناسب جهت استفاده در مبانی نظری کارهای پژوهشی

-------------------------

1          مبلمان شهری 2

1-1       مقدمه       2

1-2       تاریخچه مبلمان شهری    2

1-3       خیابان و شهر            5

1-3-1    پیش از انقلاب صنعتی    5

1-3-2    انقلاب صنعتی و پس‌ازآن  7

1-4       مبلمان شهر  8

1-4-1    تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری            10

1-4-2    نظریه‌های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده‌رو         13

1-4-2-1 نظریه‌های مرتبط با مبلمان شهری      13

1-4-2-2 نظریه‌های مرتبط با پیاده‌روهای شهری  16

1-5       انواع عناصر مبلمان شهری            19

1-6       خلاصه و نتیجه‌گیری     27

2          منابع و مآخذ             28


خرید آنلاین